Møter

Årsmøtedokumenter Møteplan Inkallinger Referater

Innkallinger

Årsmøte 17. mars 2016 kl. 1900 på Klubbhuset i Slemmestad.

Årsmøtedokumenter:

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE i 2016

Årsberetning RIR 2015-2016

Forslag Arbeidsprogram 2016-2017

Gjeldende lov for Røyken idrettsråd

Endringer i lovnorm for idrettsråd

Forslag ny lov

Kopi av RIR kassadagbok 15

Kopi av RIR resultat 2015

Kopi av RIR Budsjett 2016

 

REFERATER

Styrereferat 2016

Styremøte 26. juni 2012

Styremøte 4. sept 2012

Styremøte 1. okt 2012

Styremøte 24 nov 2012

Styremøte 3 des 2012

Styrereferater 2013

Styremøte 4 febr 2013

Styremøte 4 mars 2013

Styremøte 17 april 2013

Styremøte 6 mai 2013

Styremøte10. juni 2013

Styremøte 9. sept 2013

Styremøte 8. okt 2013

Notat fra møte med lagene 08102013

Styremøte 5. nov 2013

Notat fra møte med lagene 05112013

Styrereferater 2014

Notat fra møte med lagene 06012014

Styremøte 4. febr 2014

Notat fra møte med lagene 02042014 

Styremøte 6. mars 2014

Styremøte 19. mai 2014

Styremøte 24. juni 2014

Styremøte 2. september 2014

Styremøte 7. oktober 2014

Styremøte 4. november 2014

Årsmøteprotokoll

Her legger vi fortløpende ut protokoller fra våre årsmøter.

Årsmøte 2011

Årsmøte 2012

Årsmøte 2013  

Protokoll årsmøtet 2015

Årsmøtedokumenter

2012-2013

Årsberetning RIR 2012 – 2013

Resultatregnskap RIR 2012

Budsjett RIR 2013

2013-2014

Årsberetning RIR 2013-2014

Budsjett 2014

Resultat 2013

2014-2015

2014 – 2015 RIR Årsmelding