Styret

Styret 2016 – 2017

Leder                            
Erik Wallentin

Nestleder/kasserer
Hasse Svanberg

Sekretær                      
Bjørn Olsen

E-post:
roykenir@online.no

Styremedlemmer:
Walter Johansen
Andrea Rafn Hansen
Morten Henriksen

Varamedlemmer:
Dag Briseid
Magne Stubberud

Revisor:
Mai Risløkken

Revisor:
Sigmund Kjos

Tingrepresentanter:
Erik Wallentin og Hasse Svanberg

Valgkomite:
Sigmund Kjos, Vidar Abelsen og Ivar Engen