For instance, as soon as a is quite rigid and you fret concerning the level.

The sentence is now the most critical device of a well- written essay. Although the conclusion it comes at the end of your composition it should not be observed as an afterthought. In precisely the same manner, without assisting particulars, your paragraph wouldn’t be very intriguing. The 2nd section of the human body should incorporate the 2nd strongest debate, 2nd most important example, 2nd most intelligent illustration, or an apparent followup the initial sentence within the body. (mer…)

Årsmøte

Årsmøte blir avholdt 17.3.2016 kl. 19.00 i Slemmestad IFs klubbhus

Dokumenter finner du under fanen «møter».

Velkommen til Røyken Idrettsråd!

Røyken Idrettsråd er et fellesorgan for alle lag tilsluttet Norges Idrettsforbund i Røyken. RIR skal arbeide for å skape best mulig vilkår for lagene, blant annet ved å:

  • Spille en proaktiv rolle i utformingen av idrettspolitikken i Røyken.
  • Være et bindeledd mellom den frivillige idretten og kommunen.
  • Bistå lagene med kompetanse og praktisk hjelp til administrativ drift.
  • Bygge nettverk i den organiserte idretten

RIR legger til grunn de nasjonale mål for idrettsråd, vedtatt på idrettsrådenes landskonferanse i Bergen 2000:

  • Gratis bruk av idrettsanlegg for alle under 26 år, uansett eierforhold til anleggene.
  • Tilrettelegging for økt aktivitet blant ungdom i aldersgruppen 13 til og med 19 år.